Hội Diễn Thánh Ca năm 2017-Chủ đề: Mừng Chúa Giáng Sinh

I. CÁC TIẾT MỤC ĐAN XEN CHƯƠNG TRÌNH

 

* KHAI MẠC ĐÊM HỘI DIỄN THÁNH CA

+ Cha xứ: Phaolô Nguyễn Văn Định

1. TÌNH YÊU GIA ĐÌNH

+ Thể hiện: Các em  ngành Nghĩa Sỹ-gx. Cồn Thoi

2. GIA ĐÌNH SỐNG ĐẠO

+ Lm Nguyễn Văn Định

+ Thể hiện: Các em ngành Hiệp Sỹ-gx. Cồn Thoi

3. KINH CẦU GIÁNG SINH

+ Viết Chung

+ Thể hiện: Giới trẻ-gx. Cồn Thoi

4. TRỜI CAO

+ Duy Tân

+ Thể hiện: Giới trẻ-gx. Cồn Thoi

5. LỜI THÌ THẦM DÂNG CHÚA

+ Thể hiện: Giới trẻ-gx. Cồn Thoi

6. DÁM RA KHỎI MÌNH

+ Thể hiện: Giới trẻ-gx. Cồn Thoi

7. QUÀ TẶNG MÙA ĐÔNG

+ Thể hiện: Giới trẻ-gx. Cồn Thoi

8. LỜI KINH GIA ĐÌNH

+ Trăng Thập Tự

+ Thể hiện: Giới trẻ-gx. Cồn Thoi

 

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt