Khai giảng năm học giáo lý 2018-2019 tại giáo xứ Cồn Thoi

Ngày 09 tháng 9 năm 2018, giáo xứ Cồn Thoi khai giảng năm học giáo lý 2018-2019.

 

 

Cha chính xứ khai giảng năm học giáo lý

Chị Trưởng Ban Giáo Lý giáo xứ phát biểu

Ông chánh trương phát biểu

Ông trưởng Ban Khuyến Học phát biểu

 

=>>> Xem hình ảnh

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt