Khai mạc Giáo lý Mùa Chay 2020 tại giáo xứ Cồn Thoi

Hình ảnh cha chính Phaolô Nguyễn Văn Định trao tài liệu và công bố khai mạc chương trình Giáo Lý Mùa Chay cho các giới, các hội đoàn tại nhà thờ giáo xứ Cồn Thoi vào sáng Thứ Tư – Lễ Tro, 26/2/2020.

 

 

 

=>>> Xem hình ảnh

 

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt