Khai mạc hành trình sa mạc khoá huấn luyện đợt I – thăng cấp ngành hiệp sỹ. Xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện-Giáo xứ Cồn Thoi

Nghi thức khai mạc hành trình sa mạc khoá huấn luyện đợt I – thăng cấp ngành hiệp sĩ với chủ đề: Hy Sinh – Phục Vụ theo gương thánh Tôma Trần Văn Thiện, sáng ngày 24/06/2019.

 

 

 

 

 

 

=>>> Xem hình ảnh

 

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt