Legio Marie giáo xứ Cồn Thoi mừng lễ Sinh Nhật Đức Mẹ

Ngày 08 tháng 09 năm 2016. Legio Marie giáo xứ Cồn Thoi mừng lễ Sinh Nhật Đức Mẹ. Với tâm tình của những người con, dưới sự hướng dẫn của Mẹ Maria, Legio Marie Giáo xứ Cồn Thoi đã hăng hái sống và làm việc theo linh đạo của Legio Marie.

img_8484_resize

Julio-giáo xứ Cồn Thoi

>>> Xem hình ảnh

 

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt