Lược sử giáo xứ Cồn Thoi

Giáo xứ CỒN THOI

 

* Địa chỉ: Nhà thờ giáo xứ Cồn Thoi, xóm 6, xã Cồn Thoi, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

* Bổn mạng xứ: Chúa Kitô Vua

* Kính ngày: Chúa nhật 34 Thường niên

* Số giáo dân: 6879

* Tên các họ: 1.Phúc Từ, 2.Nghĩa Từ, 3.Tòng Phát, 4.Kim Tùng, 5.Phùng Thiện, 6.Tòng Đức, 7.Tân Tùng

* Linh mục phụ trách hiện nay:

PHAOLÔ NGUYỄN VĂN ĐỊNH

LƯỢC SỬ:

* Thành lập năm: 1949

* Nhà thờ đầu tiên xây năm:1950

* Nhà thờ hiện nay xây năm: 1992

* Các linh mục từng phụ trách xứ: Cha Chu, Cha Lý, Cha Nghi, Cha Vọng, Cha Hậu, Cha Nghiễm, Cha Quỳnh, Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến, Cha Giuse Vũ Công Hoàng, Cha Giuse Trần Ngọc Văn, cha Phêrô Nguyễn Văn Tĩnh, cha Antôn Đoàn Minh Hải (2007-2014), cha Phaolô Nguyễn Văn Định (06/8/2014-  )

* Các Hội Đoàn

– Giới Gia trưởng
– Giới Hiền Mẫu
– Hội Phụ huynh
– Hội Mâu Côi
– Ban Quản giáo Thanh niên
– Ban Quản giáo Nhi đồng
– Ban Thánh Thể
– Ca đoàn Truyền tin
– Ca đoàn Têrêsa
– Ca đoàn Thánh gia
– Giáo lý viên
– Thiếu nhi Thánh Thể
– Ban Phụng tự
– Hội Kèn đồng
– Hội Trống
– Hội Bát âm

– Hội Lêgiô Marie

– Hội Lòng thương Xót

– Ban Khuyến Học

– Hội Lời Chúa

– Thăng Tiến Hôn Nhân

– Ban Lễ sinh

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt