Ngày 21 tháng 7 năm 2018-Sa mạc ngành Nghĩa Sỹ-xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện-giáo xứ Cồn Thoi.

Khai mạc Hành Trình Sa Mạc

Các Sa Mạc Sinh tại các trạm

Chầu Chúa Giê su Thánh Thể

Hoạt cảnh trong buổi Lửa Thiêng Thánh Thể

Quý cha Tuyên Uý, Quý trưởng

 

=>>> Xem hình ảnh

 

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt