Nhà thờ giáo họ Tòng Đức thuộc giáo xứ Cồn Thoi trong ngày đặt Thượng Lương

Hôm nay, 23 tháng 09 năm 2016, giáo họ Tòng Đức hân hoan qui tụ về ngôi nhà thờ của giáo họ đang trong thời gian kiến thiết tham dự những giây phút đặc biệt trong ngày đặt Thượng Lương.

Về với giáo họ trong ngày này, có cha cố Giuse Vũ Công Hoàng, là cha quê hương của giáo xứ Cồn Thoi, nguyên Tổng Đại Diện giáo phận. Cha chính xứ Phaolô Nguyễn Văn Định.

img_8848_resize

Cha Giuse Vũ Công Hoàng trong nghi thức cầu nguyện và chúc lành cho việc đặt Thượng Lương

>>> Xem hình ảnh

 

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt