Thẻ: Gặp mặt Thiếu Nhi giáo phận Phát Diệm lần thứ V

Tình Chúa Diệu Kỳ

Tiết mục của nghành Hiệp Sỹ-xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện, giáo xứ Cồn Thoi trong ngày Gặp Mặt Thiếu Nhi giáo phận Phát Diệm lần thứ V. Các em nghành Hiệp Sỹ-gx Cồn Thoi

Tiếp Bước Tiền Nhân

Tiết mục của Dự Trưởng-xứ đoàn Tô-ma Trần Văn Thiện, giáo xứ Cồn Thoi trong ngày Gặp Mặt Thiếu Nhi giáo phận Phát Diệm lần thứ V. Dự Trưởng xứ đoàn Tô-ma Trần Văn Thiện-giáo xứ Cồn Thoi  

Nguyện Chúa Nắm Tay Con

Tiết mục văn nghệ của Thiếu Nhi giáo xứ Cồn Thoi trong ngày Gặp Mặt Thiếu Nhi giáo phận Phát Diệm lần thứ V. Thiếu Nhi giáo xứ Cồn Thoi

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt