Thiếu Nhi giáo xứ Hợp Thành trong ngày Gặp Mặt Thiếu Nhi giáo phận Phát Diệm lần thứ V

GIA ĐÌNH SỐNG ĐẠO-Tiết mục tham dự trong ngày Gặp Mặt Thiếu Nhi giáo Phận Phát Diệm lần thứ V-15/6/2017 của các em thiếu nhi và Huynh trưởng giáo xứ Hợp Thành.

Thiếu Nhi và Huynh trưởng giáo xứ Hợp Thành

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt