Thẻ: Giáo xứ Cồn Thoi trong ngày chầu Thánh Thể thay mặt Giáo phận năm 2017

Giáo xứ Cồn Thoi trong ngày Chầu Thánh Thể thay mặt Giáo phận, năm 2017

Ngày 19 tháng 02 năm 2017, giáo xứ Cồn Thoi chầu Chúa Giê su Thánh Thể thay mặt Giáo phận, trước đó một tuần, bắt đầu từ các buổi chiều thứ Hai cho đến thứ Bẩy, giáo dân trong giáo xứ đã về nhà thờ giáo xứ để chầu Chúa, xưng tội và hiệp dâng […]

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt