Giáo xứ Cồn Thoi trong ngày Chầu Thánh Thể thay mặt Giáo phận, năm 2017

Ngày 19 tháng 02 năm 2017, giáo xứ Cồn Thoi chầu Chúa Giê su Thánh Thể thay mặt Giáo phận, trước đó một tuần, bắt đầu từ các buổi chiều thứ Hai cho đến thứ Bẩy, giáo dân trong giáo xứ đã về nhà thờ giáo xứ để chầu Chúa, xưng tội và hiệp dâng thánh lễ trong tinh thần sốt sắng đón ngày chầu Thánh Thể thay mặt Giáo phận.

Chầu Chúa Giêsu Thánh Thể

Rước đoàn đồng tế-Thánh lễ 10g30, ngày 19 tháng 02 năm 2017

Thánh lễ đồng tế, 10g30, ngày 19 tháng 02 năm 2017

=>>> Xem hình ảnh

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt