Thẻ: Huynh trưởng giáo xứ Cồn Thoi

Huynh Trưởng giáo xứ Cồn Thoi tại Đại Hội Huynh Trưởng Giáo Tỉnh Hà Nội lần thứ nhất, tổ chức tại Thái Bình

Lần đầu tiên, Giáo tỉnh Hà nội quy tụ hơn 3000 huynh trưởng trong ngày Đại Hội Huynh Trưởng lần thứ nhất, tại Tòa Giám Mục Thái Bình (ngày 4-5/7/2017). Huynh trưởng giáo phận Phát Diệm tại Đại Hội Huynh Trưởng, Giáo tỉnh Hn lần thứ nhất Tiết mục văn nghệ của giáo phận Phát […]

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt