Tình Ca Giê-su, tiết mục văn nghệ trong ngày Đại Hội Huynh Trưởng lần thứ I giáo tỉnh Hà Nội

Ngày Đại Hội Huynh Trưởng giáo tỉnh Hà Nội lần thứ I đã quy tụ hơn 3000 huynh trưởng thuộc giáo tỉnh Hà Nội.

Tình Ca Giê-su là tiết mục văn nghệ của đại diện Huynh trưởng giáo phận Phát Diệm trong ngày gặp gỡ đầy ý nghĩa này.

TÌNH CA GIÊ-SU-tg Ý Vũ (Huynh trưởng giáo xứ Cồn Thoi thể hiện)

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt