Thẻ: Sa mạc tại Cồn Thoi

Tổng kết khóa XI huấn luyện giáo lý viên và huynh trưởng của phong trào Thiếu nhi Thánh Thể Giáo phận Phát Diệm tại giáo xứ Cồn Thoi

Ngày hôm nay 30.7.2016, 64 học viên của 4 xứ gồm: Cồn Thoi, Như Tân và Kim Đông và Tùng Thiện đã tập trung tại giáo xứ Cồn Thoi để cùng tham gia ngày kết với hành trình sa mạc và đêm lửa thiêng của khóa XI huấn luyện Giáo lý viên và Huynh Trưởng […]

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt