Tổng kết khóa XI huấn luyện giáo lý viên và huynh trưởng của phong trào Thiếu nhi Thánh Thể Giáo phận Phát Diệm tại giáo xứ Cồn Thoi

Ngày hôm nay 30.7.2016, 64 học viên của 4 xứ gồm: Cồn Thoi, Như Tân và Kim Đông và Tùng Thiện đã tập trung tại giáo xứ Cồn Thoi để cùng tham gia ngày kết với hành trình sa mạc và đêm lửa thiêng của khóa XI huấn luyện Giáo lý viên và Huynh Trưởng của phong trào Thiếu nhi Thánh Thể giáo phận Phát Diệm. Ngoài các Sa Mạc Sinh (SMS) của 4 xứ trên còn có 7 SMS của xứ đoàn Antôn giáo xứ Hòa Lạc được cha Tuyên úy Antôn Nguyễn Tâm Tư gửi xuống để thực tập và 2 sa mạc sinh của xứ đoàn Giuse Túc giáo xứ Hợp Thành được cha Tuyên úy Giuse Phan Thanh Hưởng gửi lên tham gia Hành trình sa mạc và Đêm lửa thiêng.

 

>>> Xem chi tiết tại trang Ban Giáo Lý Giáo Phận

 

DSCN0908

 

>>> Xem hình ảnh

 

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt