Thẻ: Thăng khăn Hiệp Sỹ tại xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện

Thăng khăn Hiệp Sỹ, tại xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện-giáo xứ Cồn Thoi

Chúa Nhật V Mùa Chay, ngày 2 tháng 4 năm 2017, 80 em thiếu nhi Ngành Nghĩa sỹ thuộc xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện – giáo xứ Cồn Thoi đã tham gia Sa mạc huấn luyện Ngành Nghĩa sỹ tại Địch Lộng là khu di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia thuộc xã […]

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt