Thẻ: Thánh lễ kết thúc khóa Giáo lý Hôn nhân tại giáo xứ Cồn Thoi

Thánh lễ kết thúc khóa Giáo Lý Hôn Nhân tại giáo xứ Cồn Thoi, tháng 2 năm 2017

Để chuẩn bị cho các bạn trẻ bước vào đời sống hôn nhân, các bạn trẻ thuộc giáo xứ Cồn Thoi và một số xứ trong hạt Văn Hải đã dành thời gian để học hỏi, chuẩn bị cho mình một số vốn kiến thức nhất định như là những bậc nhấn khởi đầu cho […]

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt