Thánh lễ kết thúc khóa Giáo Lý Hôn Nhân tại giáo xứ Cồn Thoi, tháng 2 năm 2017

Để chuẩn bị cho các bạn trẻ bước vào đời sống hôn nhân, các bạn trẻ thuộc giáo xứ Cồn Thoi và một số xứ trong hạt Văn Hải đã dành thời gian để học hỏi, chuẩn bị cho mình một số vốn kiến thức nhất định như là những bậc nhấn khởi đầu cho một hành trình ơn gọi gia đình, để rồi, khởi đi từ đó, các bạn trẻ được mời gọi tiếp tục hoàn thiện ơn gọi trong bậc sống của mình.

Cha chính xứ Phaolô Nguyễn Văn Định căn dặn các bạn trong khóa Giáo lý Hôn nhân

Đại diện các giáo xứ nhận Chứng Chỉ Giáo lý Hôn Nhân

Khóa Giáo lý Hôn nhân

=>>> Xem hình ảnh

 

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt