Thẻ: thánh thể

Thánh Thể: Quà tặng tuyệt vời của Thánh Tâm Chúa Giêsu

Trước lễ Vượt Qua, Đức Giêsu biết rằng Ngài sắp phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Điều ấy cũng có nghĩa là Đức Giêsu sắp phải rời xa những người môn đệ thân tín nhất của mình để trở về với Đấng, mà đối với Ngài, thì “lớn hơn tất cả” (Ga […]

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt