Thẻ: Thiếu Nhi Thánh Thể giáo xứ Cồn Thoi

Một và ghi nhận về Thiếu Nhi Thánh Thể giáo xứ Cồn Thoi thu gom ve chai. Tháng 5/2019

Thông thường cứ sau hai tháng các anh chị huynh trưởng, cùng với các bạn trẻ và các em thiếu nhi xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện – giáo xứ Cồn Thoi đi thu gom ve chai một lần. Trước khi lên đường thu gom ve chai, cha chính Phaolô Nguyễn Văn Định luôn dành […]

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt