Thẻ: Thông Báo về Ngày Giáo xứ Cồn Thoi Tĩnh Tâm Mùa Chay 2019

Thông Báo về Chương Trình giáo xứ Cồn Thoi Tĩnh Tâm Mùa Chay 2019

CHƯƠNG TRÌNH TĨNH TÂM MÙA CHAY GIÁO XỨ CỒN THOI 09-04-2019 (thứ 3, sau CN V MC)   BUỔI SÁNG   08g00-08g45                           : Nguyện kinh, Ngắm Rằng (45ph) 08g45-09g30                           : Sám hối cộng đồng (45ph) 09g30-09g45                           : Giải lao (15ph) 09g45-10g45                           : Giảng Tĩnh Tâm (60ph) 10g45-11g15                           : Chầu Thánh Thể (30ph) 11g15                                      : […]

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt