Thông Báo về Chương Trình giáo xứ Cồn Thoi Tĩnh Tâm Mùa Chay 2019

CHƯƠNG TRÌNH TĨNH TÂM MÙA CHAY

GIÁO XỨ CỒN THOI

09-04-2019 (thứ 3, sau CN V MC)

 

BUỔI SÁNG

 

 • 08g00-08g45                           : Nguyện kinh, Ngắm Rằng (45ph)
 • 08g45-09g30                           : Sám hối cộng đồng (45ph)
 • 09g30-09g45                           : Giải lao (15ph)
 • 09g45-10g45                           : Giảng Tĩnh Tâm (60ph)
 • 10g45-11g15                           : Chầu Thánh Thể (30ph)
 • 11g15                                      : Nghỉ trưa

 BUỔI CHIỀU

 • 1g45                                        : Chuông báo
 • 2g15-2g45                               : – Nguyện kinh. Làm việc tháng kính thánh Giuse (15ph)

– Lần hạt (15ph)

 • 2g45-3g30                               : Giảng Tĩnh Tâm (45ph)
 • 3g30-3g45                               : Giải lao (15ph)
 • 3g45-3g55                               : Đọc Thư Mục Vụ Mùa Chay 2019(10’)
 • 4g00                                        : Thánh lễ đồng tế.

 

* Ghi chú: Các cha giải tội trong tất cả các giờ của ngày tĩnh tâm, trừ giờ nghỉ trưa và giờ lễ.

Cồn Thoi, ngày 25 tháng 03 năm 2019

 

 

 

 

DIỄN TIẾN CHƯƠNG TRÌNH TĨNH TÂM MÙA CHAY

GIÁO XỨ CỒN THOI

Ngày 09 tháng 03 năm 2019 (thứ 3, sau CN V MC)

 

BUỔI SÁNG

-08g00-08g45 : Nguyện kinh, Ngắm Rằng.

 • 08g00 bắt đầu nguyện kinh, sau đó NGẮM RẰNG.
 • Sau khi ngắm, đọc kinh CHÚNG CON LÀ VẬT MỌN.
 • Ca đoàn hát một bài về Mùa Chay.
 • Sau bài hát về Mùa Chay, cha Phó nhắc chung về CÁCH THỨC XƯNG TỘI.
 • Sau lời nhắc chung, cộng đoàn bước vào giờ SÁM HỐI CỘNG ĐỒNG.

-08g45-09g30 : Sám hối cộng đồng. (chủ sự: cha Giuse Trần Văn Vịnh).

-09g30-09g45 : Giải lao.

 • Sau giờ Sám hối cộng đồng giải lao 15 phút

-09g45-10g45: Giảng Tĩnh Tâm. (Giảng Tĩnh Tâm: cha Giuse Trần Văn Đỉnh).

 • Khi cha giảng Tĩnh tâm tiến ra trước bàn thờ, Ca đoàn hát Kinh Chúa Thánh Thần.
 • Kết thúc bài giảng, Ca đoàn hát một bài về Chúa hoặc về Mùa Chay.

10g45-11g15 : Chầu Thánh Thể. (thầy Phó tế-Vinh sơn Phạm Hữu Phước).

 • Hát chào Mình Thánh.
 • Đọc kinh Chào Mình Thánh.
 • Hát một bài mang tâm tình chầu Chúa.
 • Kinh Cầu chịu nạn,
 • Đọc Tin mừng và Suy niệm Tin mừng theo ngày-(theo sách của TGM phát hành).
 • …… (nếu còn thời gian thì tuỳ nghi đọc những kinh và hát những bài thích hợp).

* Ghi chú: chầu Thánh Thể đến 11g10 thì Ca đoàn hát cất Mình Thánh.

11g15 : Nghỉ trưa.

BUỔI CHIỀU

1g45 : Chuông báo

2g15-2g45 :

 • Nguyện kinh, làm việc tháng kính thánh Giuse.
 • Lần hạt

2g45-3g30 : Giảng Tĩnh Tâm.

 • Khi cha giảng Tĩnh tâm tiến ra trước bàn thờ, Ca đoàn hát Kinh Chúa Thánh Thần.
 • Giảng xong Ca đoàn hát một bài về Mùa Chay.

3g30-3g45 : Giải lao.

3g45-4g55 : Đọc Thư Mục Vụ Mùa Chay 2019. (thầy Phó tế-Vinh sơn Phạm Hữu Phước)

* Ghi chú:

 • Trống báo VÀO các giờ tiếp theo SAU giờ giải lao. BÁO TRƯỚC 5 PHÚT.
 • Trong giờ giải lao Buổi sáng-Sau phần Sám Hối Cộng Đồng, Ban Lễ Tân kê bàn, ghế, Micro để chuẩn bị vào giờ giảng Tĩnh Tâm. (Thầy xứ phụ trách).
 • Trong giờ giải lao Buổi chiều-Sau khi nghe Giảng Tĩnh Tâm: Ban lễ sinh dọn đồ lễ và chuẩn bị giúp lễ. (Thầy xứ phụ trách).
 • Chuẩn bị ghế các cha đồng tế
 • Khi trống báo vào để nghe đọc Thư Mục Vụ Mùa Chay, Ban lễ sinh mặc áo giúp lễ.
 • Thánh lễ có xông hương.

4g00 : Thánh lễ.

 • Đọc Tin Mừng: Thầy Phó tế.
 • Giảng lễ: Cha Phêrô Nguyễn Quang Vinh.
 • Sau Lời giải tán thánh lễ cùng với lời đáp của cộng đoàn (Tạ ơn Chúa).  Xướng KINH SÁNG DANH, rồi giải tán.

 

 

 

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt