Thăm các lớp Giáo lý Mùa chay 2017, tại giáo xứ Cồn Thoi

Cùng với mọi thành phần trong Giáo phận, Mùa Chay về là mùa mà ai nấy đều phấn khởi rủ nhau đi học Giáo lý Mùa Chay. Mọi thành phần trong giáo xứ Cồn Thoi cũng đang hòa chung tâm tình đó.

=>>> Xem hình ảnh

 

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt