Thăng Cấp Dự Trưởng và Huynh Trưởng tại xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện-giáo xứ Cồn Thoi

Sau thời gian học hỏi và được đào tạo, ngày 15 tháng 7 năm 2018, cha Tuyên uý xứ Đoàn Tôma Trần Văn Thiện-giáo xứ Cồn Thoi đã thăng cấp cho các em ngành Hiệp Sỹ lên Dự Trưởng và các em Dự Trưởng lên Huynh Trưởng.

 

Các em ngành Hiệp Sỹ tuyên Hứa để tiến lên Dự Trưởng

Cha Tuyên Uý thẩm vấn các Dự Trưởng

Trao khăn cho các Dự Trưởng và Huynh Trưởng

Các Tân Dự Trưởng và Huynh Trưởng chào cộng đoàn

Cha Tuyên Uý xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện, các Tân dự Trưởng và Huynh Trưởng

 

=>>> Xem hình ảnh

 

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt