Thăng cấp Huynh Trưởng và Dự Trưởng tại xứ đoàn Tôma Thiện-gx. Cồn Thoi. 24/08/2019

 

Nghi thức Thăng cấp Huynh trưởng – Dự trưởng xứ đoàn Tôma Thiện – Gx Cồn Thoi. Ngày 4/8/2019.

 

Cha phó xứ Cồn Thoi-Giuse Hoàng Đình Từ trong nghi thức thăng cấp Huynh Trưởng và Dự Trưởng

Làm phép khăn quàng

Trao khăn Dự Trưởng

Trao khăn Huynh Trưởng

Các tân Huynh Trưởng và Dự Trưởng

 

=>>> Xem hình ảnh

 

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt