Thánh lễ an táng cha Gioan Baotixita Đinh Công Dũng

Lúc 8g30, tại Nhà thờ Chính tòa Phát Diệm, Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến, nguyên giạm mục giáo phận, Phó Chủ tịch ủy ban Bác ái xã hội và Caritas trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, đã chủ sự Thánh lễ an táng cha Gioan Baotixita Đinh Công Dũng.

Đồng tế với Đức Cha, có quý cha Tổng đại diện giáo phận Phát Diệm và Bắc Ninh, cha Giám đốc Chủng viện Mỹ Đức giáo phận Thái Bình, quý cha trong và ngoài giáo phận.

Tham dự Thánh lễ, có quý thày Phó tế, quý tu sĩ, chủng sinh, thân nhân cha Gioan B. và rất đông giáo dân đến từ nhiều nơi trong giáo phận.

Trước khi Thánh lễ được cử hành, lúc 8g15, cha Tổng đại diện giáo phận Phát Diệm đã chủ sự nghi thức di quan, rước linh cữu từ Nhà nguyện Thánh Phêrô sang Nhà thờ Chính Tòa.

Sau khi cộng đoàn ổn định, cha Tôma Aquinô Nguyễn Bá Khuê thay mặt Ban tổ chức Lễ tang giới thiệu tiểu sử cha Gioan Baotixita. Sau đó Thánh lễ được cử hành.

Trong bài giảng, dựa vào bài Tin Mừng Ga 12, 23-28, Đức Cha Giuse thuật lại những biến cố trong cuộc đời cha Gioan Baotixita để làm nổi bật lên 2 điều: Cha Gioan Baotixita như hạt lúa được gieo vào cuộc đời, chấp nhận mục nát đi để sinh nhiều bông hạt khác; cha Gioan Baotixita đã cố gắng sống tỉnh thức như một tôi trung của Chúa.

Sau lời nguyện Hiệp lễ, cha Phêrô Mai Văn Vọng thay mặt Ban Tổ chức lễ tang cảm ơn Đức Cha, quý cha và cộng đoàn.

Sau đó, cha Tổng đại diện cử hành nghi thức phó dâng và từ biệt. Thánh lễ an táng kết thúc bằng việc Đức Cha và quý cha lần lượt đến rảy Nước Thánh trên linh cữu cha Gioan Baotixita.

Với lòng yêu mến và thương tiếc, tuy trời rất nắng, nhưng quý cha, quý thày Phó tế, quý tu sĩ, chủng sinh và nhiều giáo dân vẫn tiếp tục đưa tiễn cha Gioan Baotixita đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Cha Gioan Baotixita được an nghỉ trong Đất thánh Nhà Chung, một phần trong Đất Thánh Phát Diệm, nơi có Đức Ông Phaolô Tịnh Quang Thiều, Đức Ông Đaminh Vũ Văn Thiện, nhiều cha và tu sĩ đang an nghỉ.

Tại Đất thánh, cha Gioan B. Bùi Văn Kế chủ sự nghi thức làm phép huyệt. Linh cữu cha Gioan Baotixita được hạ xuống huyệt trong sự thương nhớ của mọi người, và trong tiếng khóc thương của thân quyến.

Cha Tổng đại diện chủ sự nghi thức di quan

Rước linh cữu cha Gioan B. vào Nhà Thờ Chính Tòa

Đức Cha chủ tế

Quý cha đồng tế

Cộng đoàn tham dự Thánh lễ

Đức Cha và quý cha rảy Nước Thánh, tiễn biệt cha Gioan B.

Linh cữu yên vị trong lòng đất

Xem thêm hình ảnh

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt