Thánh lễ buổi chiều Chúa nhật ngày Chầu Lượt giáo xứ Cồn Thoi. 2020.

Cập nhật một vài hình ảnh về Thánh lễ buổi chiều Chúa nhật-ngày giáo xứ Cồn Thoi Chầu Lượt thay mặt Giáo Phận. 16/02/2020.

 

 

Cha Giuse Trần Văn Đỉnh giảng lễ

 

 

 

 

=>>> Xem hình ảnh

 

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt