Thánh lễ tại giáo Thánh lễ tại giáo họ Tân Tùng – xứ Cồn Thoi trong ngày rước kiệu và dâng hoa kính Đức Mẹ

Một vài hình ảnh thánh lễ tại giáo họ Tân Tùng – xứ Cồn Thoi trong ngày rước kiệu và dâng hoa kính Đức Mẹ, 06/05/2019.

 

 

 

 

 

 

 

=>>> Xem hình ảnh

 

 

 

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt