Thánh lễ trong ngày kiệu và dâng hoa cộng đồng kính Đức Mẹ tại giáo họ Tòng Đức-giáo xứ Cồn Thoi

Một vài hình ảnh thánh lễ trong ngày cộng đoàn giáo họ Tòng Đức – xứ Cồn Thoi rước kiệu, dâng hoa tôn kính Đức Mẹ, 24/05/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

=>>> Xem hình ảnh

 

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt