Thiếu nhi Cồn Thoi chầu Thánh Thể và cử hành thánh lễ kính trọng thể Thánh Tâm Chúa, 21/6/2020.

Cập nhật hình ảnh thiếu nhi Cồn Thoi chầu Thánh Thể và cử hành thánh lễ kính trọng thể Thánh Tâm Chúa, 21/6/2020.

Giờ chầu Thánh Thể với chủ đề: “Thiếu nhi học với Chúa Giêsu sống hiền hậu và khiêm nhường” (x. Mt 11, 25-30).

 

1. Chầu Thánh Thể

 

 

 

 

 

2. Thánh lễ

 

 

 

 

+ Xem hình ảnh

 

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt