Thiếu nhi xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện tham dự thánh lễ trực tuyến với gia đình thời Covid-19

 

Cập nhật một vài hình ảnh về Thiếu nhi xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện-giáo xứ Cồn Thoi tham dự thánh lễ trực tuyến với gia đình thời Covid-19. (31/03/2020).

 

 

 

 

 

 

= >>> Xem hình ảnh

 

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt