Tĩnh Tâm Mùa Chay tại giáo xứ Cồn Thoi năm 2018

CHƯƠNG TRÌNH TĨNH TÂM MÙA CHAY

GIÁO XỨ CỒN THOI

14-03-2018 (thứ 4, sau CN IV MC)

 

BUỔI SÁNG

 

-08g00-08g45 : Nguyện kinh, Ngắm Rằng.

-08g45-09g30 : Sám hối cộng đồng.

-09g30-09g45: Giải lao.

-09g45-10g45: Giảng Tĩnh Tâm.

10g45-11g15: Chầu Thánh Thể.

11g15: Nghỉ trưa.

 

BUỔI CHIỀU

 

1g45: Chuông báo.

2g15-2g45: – Nguyện kinh, Làm việc tháng kính thánh Giuse. Lần hạt.

2g45-3g30: Giảng Tĩnh Tâm.

3g30-3g45: Giải lao.

3g45-3g55: Đọc Sứ Điệp Mùa Chay 2018.

4g00: Thánh lễ đồng tế.

 

* Ghi chú: Các cha giải tội trong tất cả các giờ của ngày tĩnh tâm, trừ giờ nghỉ trưa và giờ lễ.

Cồn Thoi, ngày 10 tháng 03 năm 2018

 

 

 

 

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt