Xứ Đoàn Tôma Trần Văn Thiện-giáo xứ Cồn Thoi trong ngày Thăng Cấp Huynh Trưởng

Bước vào năm học giáo lý 2016-2017, cha Tuyên úy xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện-giáo xứ Cồn Thoi đã thăng cấp Huynh Trưởng cho 40 dự trưởng, để từ đây các Huynh trưởng bắt đầu bước vào sứ vụ mới trong việc mục vụ cho các em thiếu nhi trong giáo xứ.

img_1141_resize

 

>>> Xem hình ảnh

 

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt