Bước Theo Thầy Giê su-Đêm Lửa Thiêng Thánh Thể

ĐÊM LỬA THIÊNG THÁNH THỂ

1. NỔI LỬA LÊN

– Trích đoạn trong Lửa Thiêng Thánh Thể
– Sa mạc Huynh trưởng-Xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện-Gx. Cồn Thoi
– Ngày 18/07/2022
.

 

2. ĐỪNG SỢ

– Trích đoạn trong Lửa Thiêng Thánh Thể
– Sa mạc Huynh trưởng-Xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện-Gx. Cồn Thoi
– Ngày 18/07/2022
.

 

3. HIỆP NHẤT PHỤC VỤ

– Trích đoạn trong Lửa Thiêng Thánh Thể
– Sa mạc Huynh trưởng-Xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện-Gx. Cồn Thoi
– Ngày 18/07/2022

 

4. ĐƯA CON ĐI

– Trích đoạn trong Lửa Thiêng Thánh Thể
– Sa mạc Huynh trưởng-Xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện-Gx. Cồn Thoi
– Ngày 18/07/2022
.

 

5. HỌC YÊU TỪ THÁNH GIÁ

– Trích đoạn trong Lửa Thiêng Thánh Thể
– Sa mạc Huynh trưởng-Xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện-Gx. Cồn Thoi
– Ngày 18/07/2022
.

 

6. ĐEM LỬA VỀ TIM

– Trích đoạn trong Lửa Thiêng Thánh Thể
– Sa mạc Huynh trưởng-Xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện-Gx. Cồn Thoi
– Ngày 18/07/2022

.

 

 

.

+ Xem hình ảnh

.

 

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt