Bước Theo Thầy Giê-su. Trạm I-Sông Gio-đan

BƯỚC THEO THẦY GIÊ-SU
– Chùm ảnh số 3:
Trạm 1: Sông Giođan
Huynh Trưởng – Dự Trưởng – Hiệp Sỹ
Xứ đoàn Tô-Ma Trần Văn Thiện Giáo xứ Cồn Thoi
Ngày 18/7/2022
+ Bạch vănĐoàn đền miền Galie gặp Chúa Giê-su, để nghe người rao giảng Nước Trời, vừa đi vừa hát bài Lứ Tưởng Của Tôi.
Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt