Bước Theo Thầy Giêsu-Trạm Khởi

Cập nhật tin hình ảnh về hành trình sa mạc: BƯỚC THEO THẦY GIÊSU
+ Chùm ảnh số 2:
Trạm khởi: NAZARET (Vườn cấm giáo xứ)
Huynh Trưởng – Dự Trưởng – Hiệp Sỹ
Xứ đoàn Tô-Ma Trần Văn Thiện Giáo xứ Cồn Thoi
Chủ đề: BƯỚC THEO THẦY GIÊ-SU
Ngày 18/7/2022
* Bạch văn tiền khởi: Hóa trang thành người Do thái đến Nadaret gặp ông Giacôbê để nhận hành trang và bắt đầu hành trình theo chân Thầy Giê-su Ki-tô.
* Bạch văn trạm khởi: NAZARET
Đến sông Gio-đan xin gặp ông Gio-an, để hỏi về hành trình Chúa Giê-su chịu phép rửa.
Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt