Bước Theo Thầy Giêsu. Trạm II-Miền Galilê

– Chùm ảnh số 4:
Trạm 2: MIỀN GALILÊ (Nhà thờ họ Phước Thành – Gx Hợp Thành)
– Huynh Trưởng – Dự Trưởng – Hiệp Sỹ
Xứ đoàn Tô-Ma Trần Văn Thiện Giáo xứ Cồn Thoi
Ngày 18/7/2022
+ Bạch văn: Cùng nhau đi lên núi Tabo gặp ông Êlia để nghe ông kể về cuộc thương khó của Chúa Giê-su. Vừa đi vừa ngắm Năm Sự Thương.
.
Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt