Đồng hành cùng Giới trẻ: Đề tài và các câu hỏi DOCAT học hiểu vào tối Chúa nhật lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

1. Cập nhật một số hình ảnh các bạn giới trẻ giáo xứ Cồn Thoi học hỏi giáo lý dành cho người trẻ, tại giáo họ Tân Tùng. Tối Chúa nhật lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa. 10/01/2021.

 

 

 

 

 

 

+ Xem hình ảnh

 

2. Đề tài và các câu hỏi DOCAT học hiểu vào tối Chúa nhật lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa. 10/01/2021.

 

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt