Đồng hành cùng Giới trẻ: Đề tài và các câu hỏi DOCAT học hiểu vào tối Chúa nhật XXIV TN A

I. Cập nhật một vài hình ảnh các bạn giới trẻ giáo xứ Cồn Thoi học hỏi giáo lý Docat tại giáo họ Tòng Phát lúc 20h35′, 13/9/2020.

 

Cha chính xứ Phaolô Nguyễn Văn Định trong giờ dạy giáo lý

 

 

 

 

Cha Phó xứ Giuse Hoàng Đình Từ trong Phút Tĩnh Nguyện cuối giờ Giáo lý

Phút Tĩnh Nguyện cuối giờ Giáo lý

+ Xem hình ảnh

 

 

II. Đề tài và các câu hỏi Docat học hiểu-dành cho các bạn Giới trẻ vào tối Chúa Nhật tại nhà thờ giáo họ Tòng Phát, 13/9/2020.

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt