Đồng hành cùng Giới trẻ: Đề tài và các câu hỏi DOCAT học hiểu vào tối Chúa nhật XXVIII TN A

I. Tin hình ảnh

Cập nhật một vài hình ảnh trong giờ học giáo lý DOCAT-Tối Chúa Nhật XXVIII TN. Ngày 11/10/2020.
– Địa điểm: Giáo họ Nghĩa Từ-gx. Cồn Thoi.
Cha Máctinnô Phạm Ngọc Khanh-Phó xứ Cồn Thoi, trong giờ giáo lý dành cho Giới trẻ

+ Xem hình ảnh

 

II. Đề tài học hiểu

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt