Đồng hành cùng Giới Trẻ. Học hiểu DOCAT. Tối Chúa Nhật II MC B. 28/02/2021.

I. Cập nhật hình ảnh về Giới trẻ giáo xứ Cồn Thoi học hiểu DOCAT. Tối Chúa Nhật II Mùa Chay B (28/02/2021), tại giáo họ Tòng Phát.

 

 

Phút Tĩnh Nguyện cuối giờ học giáo lý

 

 

II. Câu hỏi học hiểu DOCAT dành cho Giới trẻ giáo xứ Cồn Thoi. Tối Chúa Nhật II Mùa Chay B. (28/02/2021), tại giáo họ Tòng Phát.

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt