Giáo xứ Cồn Thoi Tĩnh Tâm Mùa Chay 2022 và Thỉnh Ý Hiệp Hành

Cập nhật một vài hình ảnh trong ngày Giáo xứ Cồn Thoi Tĩnh Tâm Mùa Chay 2022 và Thỉnh ý Hiệp Hành-hướng tới Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới lần thứ XVI.

  1. – Cập nhật một vài hình ảnh trong giờ nghe giảng Tĩnh Tâm.
    – Giảng Tĩnh Tâm: Cha Phaolô Nguyễn Tất Ứng-Chính xứ Tân Mỹ
    – Chủ đề: HIỆP HÀNH

Cha Phao lô Nguyễn Tất Ứng giảng Tĩnh Tâm

 

2. – Cập nhật một vài hình ảnh trong giờ Thỉnh Ý Hiệp Hành-Hướng tới Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới lần thứ XVI.

 

 

3. – Cập nhật một vài hình ảnh trong Thánh lễ lúc 10g30-các cha trong giáo hạt Văn Hải về hiệp thông trong ngày Tĩnh Tâm.

 

 

4. – Cập nhật một vài hình ảnh lãnh nhận bí tích Hòa Giải.

 

 

5. – Cập nhật một vài hình ảnh trong giờ Chầu Thánh Thể.

 

 

6. Cập nhật một vài hình ảnh trong Thánh lễ lúc 4g00-Chiều-Bế Mạc ngày Tĩnh Tâm

 

 

XEM HÌNH ẢNH

1. Giờ Giảng Tĩnh Tâm

2. Giờ Thỉnh ý Hiệp Hành

3. Thánh lễ lúc 10g30

4. Lãnh nhận bí tích Hòa Giải

5. Giờ Chầu Thánh Thể

6. Thánh lễ Bế Mạc ngày Tĩnh Tâm

.

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt