Hành trình sa mạc Noi Gương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

.

2. Hành trình sa mạc Noi Gương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
– Trich đoạn: Giờ Chầu Thánh Thể
– Ngành Nghĩa Sỹ-Xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện
-Gx. Cồn Thoi – 29/07/2022

.

3. Hành trình sa mạc Noi Gương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
– Trích đoạn Lửa Thiêng Thánh Thể
– Ngành Nghĩa Sỹ-Xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện
-Gx. Cồn Thoi – 29/07/2022

.

4. Hành trình sa mạc Noi Gương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
– Trích đoạn Đem Lửa Về Tim
– Ngành Nghĩa Sỹ-Xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện
-Gx. Cồn Thoi – 29/07/2022

.

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt