Ngành Chiên con sinh hoạt trong dịp hè 2017

Một trong những sinh hoạt trong mùa hè cho các lớp giáo lý tại giáo xứ Cồn Thoi là sinh hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể. Ý thức tầm quan trọng của Thiếu Nhi Thánh Thể trong việc hỗ trợ giảng dạy giáo lý, các em ngành Chiên Con-xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện-giáo xứ Cồn Thoi đã bước vào buổi gặp mặt, vui chơi, nhằm giúp các em tiếp cận với những sinh hoạt giáo lý cũng như về Thiếu Nhi Thánh Thể.

Tập trung Chiên Con trong ngày gặp mặt

Chiên Con vui chơi

Hướng dẫn các Chiên con trong ngày gặp gỡ sinh hoạt

=>>> Xem hình ảnh

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt