Thẻ: Ngành chiên con trong phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể

Ngành Chiên con sinh hoạt trong dịp hè 2017

Một trong những sinh hoạt trong mùa hè cho các lớp giáo lý tại giáo xứ Cồn Thoi là sinh hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể. Ý thức tầm quan trọng của Thiếu Nhi Thánh Thể trong việc hỗ trợ giảng dạy giáo lý, các em ngành Chiên Con-xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện-giáo xứ Cồn […]

Xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện trong ngày gặp gỡ ngành Chiên Con

Một trong những thao thức trong việc huấn luyện thiếu nhi tại xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện-giáo xứ Cồn Thoi, đó là quan tâm nâng đỡ các em ngay từ khi bước vào ngành chiên con trong phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể. Gặp gỡ các em thiếu nhi ngành Chiên Con Các em […]

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt