Xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện trong ngày gặp gỡ ngành Chiên Con

Một trong những thao thức trong việc huấn luyện thiếu nhi tại xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện-giáo xứ Cồn Thoi, đó là quan tâm nâng đỡ các em ngay từ khi bước vào ngành chiên con trong phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể.

Gặp gỡ các em thiếu nhi ngành Chiên Con

Các em thiếu nhi ngành chiên con chầu Thánh Thể

=>>> Xem hình ảnh

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt