Thẻ: Xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện giáo xứ Cồn Thoi

Sa mạc lên khăn ngành Thiếu Nhi, xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện, giáo xứ Cồn Thoi

Ngày hôm nay, 21 tháng 01 năm 2018, các em ngành Ấu Nhi xứ đoàn Tô ma Trần Văn Thiện-giáo xứ Cồn Thoi đi Hành Trinh Sa mạc để chuẩn bị cho ngày chuyển ngành của các em (lên ngành Thiếu Nhi).   =>>> Xem hình ảnh

Sa mạc ngành Ấu Nhi-xứ đoàn Tô-ma Trần Văn Thiện-gx. Cồn Thoi

Một trong những sinh hoạt trong mùa hè cho các lớp giáo lý tại giáo xứ Cồn Thoi là sinh hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể. Ý thức tầm quan trọng của Thiếu Nhi Thánh Thể trong việc hỗ trợ giảng dạy giáo lý, các em ngành Ấu Nhi-xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện-giáo xứ Cồn […]

Xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện trong ngày gặp gỡ ngành Chiên Con

Một trong những thao thức trong việc huấn luyện thiếu nhi tại xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện-giáo xứ Cồn Thoi, đó là quan tâm nâng đỡ các em ngay từ khi bước vào ngành chiên con trong phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể. Gặp gỡ các em thiếu nhi ngành Chiên Con Các em […]

Các bạn Thiếu nhi xứ đòan Tôma Trần Văn Thiện tham dự ngày kỷ niệm thành lập và sinh nhật xứ đoàn Maria Goretty giáo xứ Lãng Vân-năm 2015

Hòa chung niềm vui của các bạn Thiếu Nhi Thánh Thể xứ đòan Maria Goretty-giáo xứ Lãng Vân trong ngày thành lập xứ đoàn và mừng sinh nhật lần thứ IV, các bạn Thiếu Nhi Thánh Thể xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện-giáo xứ Cồn Thoi cùng tham dự ngày kỷ niệm đặc biệt này. […]

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt