Sa mạc ngành Ấu Nhi-xứ đoàn Tô-ma Trần Văn Thiện-gx. Cồn Thoi

Một trong những sinh hoạt trong mùa hè cho các lớp giáo lý tại giáo xứ Cồn Thoi là sinh hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể. Ý thức tầm quan trọng của Thiếu Nhi Thánh Thể trong việc hỗ trợ giảng dạy giáo lý, các em ngành Ấu Nhi-xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện-giáo xứ Cồn Thoi đã bước vào hành trình sa mạc nhằm củng cố kiến thức về Giáo lý cũng như về Thiếu Nhi Thánh Thể.

 

Cha Phaolô Dương Quang Đạo, nhắn nhủ các sa mạc sinh

Các sa mạc sinh trong giờ bước vào hành trình sa mạc

Lửa Thiêng Thánh Thể

 

=>>> Xem hình ảnh

 

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt