Nhật ký các hình ảnh Mùa Giáng Sinh 2021 tại giáo xứ Cồn Thoi

Nhật ký các chùm hình ảnh Mùa Giáng Sinh 2021 tại giáo xứ Cồn Thoi.

1. Chùm hình ảnh số 1
Cập nhật ngày 30/11/2021

2. Chùm hình ảnh số 2
Cập nhật ngày 01/12/2021

3. Chùm hình ảnh số 3
Cập nhật ngày 04/12/2021

4. Chùm hình ảnh số 4
Cập nhật ngày 06/12/2021

5. Chùm hình ảnh số 5
Cập nhật ngày 07/12/2021

6. Chùm hình ảnh số 6
Cập nhật ngày 08/12/2021

7. Chùm hình ảnh số 7
Cập nhật ngày 08/12/2021

8. Chùm hình ảnh số 8
Cập nhật ngày 10/12/2021

9. Chùm hình ảnh số 9
Cập nhật ngày 11/12/2021

10. Chùm hình ảnh số 10
– Cập nhật ngày 11/12/2021

11. Chùm hình ảnh số 11
Cập nhật ngày 13/12/2021

12. Chùm hình ảnh số 12
Cập nhật ngày 17/12/2021

13. Chùm hình ảnh số 13
Cập nhật ngày 19/12/2021

14. Chùm hình ảnh số 14
Cập nhật buổi tối ngày 19/12/2021

15. Chùm hình ảnh số 15
Cập nhật buổi tối ngày 20/12/2021

16. Chùm hình ảnh số 16
Cập nhật buổi tối ngày 22/12/2021

17. Chùm hình ảnh số 17
Cập nhật buổi tối ngày 23/12/2021

18. Chùm hình ảnh số 18
Cập nhật buổi tối ngày 25/12/2021

Kính chúc mọi người luôn đầy tràn ơn Chúa Thánh Thần.
– Một Mùa Giáng Sinh an lành
– Một Năm Mới 2022 bình an-Hạnh phúc.

 

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt